تی تلگرام

  • تاریخ : ۱۴ام مرداد ۱۳۹۷

یک اتفاق خوب و امیدبخش در این روزهای پر‌التهاب اکوسیستم کارآفرینی و استارت‌آپی همزمان با اتمام نمایشگاه الکامپ رخ داد. سه‌شنبه‌شب، نهم مرداد‌ماه فعالان صنعت سرمایه‌گذاری خطر‌پذیر میهمان جهرمی وزیر و معاونین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بودند.

یک اتفاق خوب و امیدبخش در این روزهای پر‌التهاب اکوسیستم کارآفرینی و استارت‌آپی همزمان با اتمام نمایشگاه الکامپ رخ داد. سه‌شنبه‌شب، نهم مرداد‌ماه فعالان صنعت سرمایه‌گذاری خطر‌پذیر میهمان جهرمی وزیر و معاونین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بودند.
در این نشست شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطر‌پذیر به همراه مسئولان فرابورس، معاونت علمی و وزارت صنعت به بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری خطر‌پذیر کشور و راهکارهایی برای رفع نگرانی اکوسیستم استارت‌آپی از کمبود سرمایه پرداختند. در این نشست وزیر ارتباطات هم دیدگاه‌های این وزارتخانه برای بهبود وضعیت وی‌سی‌ها را ارائه کرد.
مهم‌ترین نکات مطرح‌شده در نشست عبارت بودند از:
 تقویت ظرفیت سرمایه‌گذاری وی‌سی‌های موجود از طریق سرمایه‌گذاری مشترک با بخش دولتی 
 تسریع در روند ایجاد صندوق‌های بورسی و تامین مالی جمعی
  ارائه مشوق به سرمایه‌گذاران سنتی برای ورود به این حوزه
 توجه به ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود و سرمایه انسانی در قوانین سرمایه‌گذاری
 ورود صندوق‌ها به سرمایه‌گذاری خطر‌پذیر سایر حوزه‌های دارای جذابیت ازجمله بهداشت، انرژی و کشاورزی
 توجه به شاخص‌های عملکردی وزارتخانه (‌اشتغال‌زایی و بازار‌سازی) برای جلب حمایت.